لطفا منتظر بمانید . . .

جدول بتنی

کد:
مقدار:
مواد افزودنی:
فایل کاتالوگ : Download File
رنگ:
سایز:
قیمت:

تومان
قیمت: تومان
قیمت:

تومان
تومان

درباره محصول

موارد استفاده از جدول بتنی

  • جداسازی مسیر های تردد
  • جداکردن مسیر به صورت فیزیکی یا ظاهری
  • تعبیه زهکش یا ایجاد جوی آب
  • جداسازی فضای سبز از مسیر تردد

 مشخصات فنی جدول 12*30*50

نام تجاری:  جدول آپتوس

37 kg ±1kg وزن جدول:

 ابعاد اسمی :12*30*50

جمع شدگی خطی :  0/025

روش تولید : پرس خشک / قالب خوابیده

حداکثردرصد جذب آب : 5 درصد وزنی

 5 Mpa : حداقل مقاومت خمشی

 حداقل مقاومت فشاری  حاصل از مغزه گیری: 30Mpa

مقاومت سایشی : 20 میلیمتر حداکثر طول سایشی هر نمونه

مقاومت در برابر ذوب و یخبندان : 50 سیکل

 مشخصات فنی جدول 15*50*50

نام تجاری:  جدول آپتوس

وزن جدول:  kg ±1kg82

 ابعاد اسمی : 15 *50*50

جمع شدگی خطی :  حداکثر 0/25 میلیمتر

روش تولید : پرس تر

درصد جذب آب : حداکثر 5 درصد وزن

 5 Mpa : حداقل مقاومت خمشی

 حداقل مقاومت فشاری  حاصل از مغزه گیری:  30Mpa

مقاومت سایشی : حداکثر 20 میلیمتر

مقاومت در برابر ذوب و یخبندان : 50 سیکل

افزودن نظر
محصولات مشابه